Kurser

Anette:
- Obligatorisk førstehjælpskursus til børn og voksne
- DGI certificeret privat passer i motorik og bevægelse (recerficeret december 2021)
- 2022 Midfull børneliv
- 2022 Grønne spirer
- 2022 Spring ud i naturen

Klaus:
- Obligatorisk førstehjælpskursus til børn og voksne