Betaling

Pladsen betales månedsvis forud, og skal ske via bankoverførsel. Pengene skal være til rådighed på Anemonens konto den sidste hverdag i måneden.

I 2022 udgør egenbetalingen kr. 2720,- pr. måned i 12 måneder. Kommunen yder et tilskud, der betales forud til Jer på kr.6630,- pr. måned(pr. 1/1-2022). Beløbet der skal overføres til Anemonen bliver således kr. 9350,- pr. måned.

Tilskuddet fra kommunen bliver udbetalt automatisk hver måned, når I har ingået en aftale herom. I er berettiget til tilskuddet, når I har været skrevet op hos kommunen i mindst 3 måneder eller er berettiget til et kommunalt pasningstilskud. Der skal udfyldes et særskilt skema for at få tilskuddet. Dette findes på kommunens hjemmeside: www.hedensted.dk

I vil være berettiget til søskende rabat, såfremt der er optaget andre børn i det kommunale pasningstilbud, selvom I benytter privat børnepasning. Der ydes ikke økonomisk friplads hos Anemonen. Prisstigning samt tilskud rettes én gang årligt pr. 1/1.